Szkoła Nowej Ewangelizacji Najświętszego Serca Jezusowego w Bełchatowie

O nas

Szkoła Nowej Ewangelizacji Najświętszego Serca Jezusowego w Bełchatowie to wspólnota, której celem jest formowanie osób świeckich do podejmowania misji ewangelizacyjnej w świecie współczesnym, zgodnie z encykliką Redemptoris Missio i adhortacją apostolską Christifideles laici. Szkoła przygotowuje do tego, aby każdy katolik potrafił w formie prostej, żywej i skutecznej przekazać innym Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie.

Najważniejsze dla członków wspólnoty jest pragnienie ewangelizowania i formowania się jako „uczeń w szkole Jezusa”. Pragniemy, wskazywać na Jezusa, naszego Zbawiciela i Pana, nie zapominając o własnym wzroście. Formując się w duchu Nowej Ewangelizacji, zdobywamy mentalność ewangelizacyjną zgodnie z wizją Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja.

Pasterzem Wspólnoty jest ks. Grzegorz Marcinek scj.

Działalność Szkoły Nowej Ewangelizacji opiera się na prowadzeniu kursów ewangelizacyjnych z formacji SESA (których jest ponad 20), cotygodniowych spotkaniach modlitewnych wspólnoty, formacji osobistej (zakładającej systematyczne czytanie Słowa Bożego i przystępowanie do sakramentów) oraz domowych spotkaniach w małych, ewangelizacyjnych grupkach dzielenia. To wszystko ma prowadzić każdego brata i siostrę ze wspólnoty do osobistego spotkania z Bogiem, a następnie po uformowaniu na wzór apostolski, do głoszenia Dobrej Nowiny Jezusa Chrystusa w swoim otoczeniu. Dlatego też działalność Szkoły opiera się głównie na posłudze osób świeckich, które podejmują formację własnej osoby na wzór apostołów. Nad całą strukturą czuwa kapłan, który jest dla wspólnoty Dobrym Pasterzem troszczącym się o rozwój duchowy i osobisty jej członków.

Pierwszym krokiem do utworzenia SNE Najświętszego Serca Jezusowego było powstanie w marcu 2015 r. Środowiska Szkoły Nowej Ewangelizacji Bełchatów przy Parafii NMP Matki Kościoła i Świętej Barbary. Wspólnota ta zawiązała się po rekolekcjach adwentowych przeprowadzonych w parafii przez ks. Artura Sepioło ze Szkoły Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego w Gliwicach, a następnie 7 tygodniowym kursie „Źródła Wiary” prowadzonym przez księdza Jarosława Zawadzkiego ze Szkoły Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego w Gliwicach oraz Janusza i Katarzynę Kasperczyków z Biura Krajowego Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja w Polsce (SESA). Kolejnymi owocami rozwijającej się wspólnoty były cztery kursy Nowe Życie przeprowadzone w Bełchatowie w marcu, maju, październiku i grudniu 2015 roku, po przeprowadzeniu których w dniu 28.01.2016 r. wspólnota oficjalnie podpisała porozumienie z Biurem Krajowym Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja w Polsce i już oficjalnie powstała jako trzydziesta ósma w Polsce Szkoła Nowej Ewangelizacji.

Na nasze spotkania zapraszamy w środy o godz. 19.00
do Domu Parafialnego, sala numer 14
Parafia NMP Matki Kościoła i Św. Barbary w Bełchatowie
ul. Al. kard. St. Wyszyńskiego 42, 97-400 Bełchatów

Przyjdź razem z nami uwielbiać Jezusa Chrystusa.

Scroll to Top