Kursy Szkoły Nowej Ewangelizacji

I ETAP – Podstawy życia chrześcijańskiego

II ETAP – Jak ewangelizować

 • Paweł – Formacja ewangelizatorów
 • Tymoteusz – Jak czytać i zapamiętywać Biblię
 • Apollos – Formacja głoszących
 • Sekret Pawła
 • Pięćdziesiątnica – Ewangelizować z mocą
 • Wstęp do Biblii
 • Łukasz – Umocnić naszą wiarę

III ETAP – Jak formować ewangelizatorów

 • Maryja – List Chrystusa
 • Teologia Biblijna
 • Maranatha – Świadkowie nadziei
 • Piotr – Nauka o Kościele
 • Melchizedek – Liturgia
 • Nehemiasz – Doktryna społeczna Kościoła
 • Jetro – Ekumenizm

Kursy formujące ekipy

 • Andrzej – Wizja i metodologia
 • Józef Barnaba – Laboratorium

Inne