Poniżej przedstawiamy podsumowanie ostatniej zbiórki surowców wtórnych, która odbyła się w dniach 13 – 14 października 2023 r.

Łączna kwota zebranych surowców to aż 9898,96 zł, która przeznaczona zostanie na budowę kolejnych studni w Czadzie.

Wszystkim darczyńcom oraz w szczególności osobom, które poświęciły swój czas i włożyły mnóstwo siły przy pracy w odbieraniu i segregacji dostarczonych nam surowców wtórnych – DZIĘKUJEMY!