Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Pozdrawiamy wszystkich obecnych na środowym spotkaniu Wspólnoty jak i tych , którzy tym razem nie mogli się z nami spotkać i modlić.

Dziękujemy Rafałowi oraz diakonii muzycznej za poprowadzenie modlitwy na początku spotkania.

W dalszej części Rafał przedstawił kolejne propozycje zmian w funkcjonowaniu Wspólnoty, została powołana osoba do opieki i prowadzenia formacji pierwszego roku formacyjnego. Osobą tą jest Jola Lepka, która zaprosiła do pomocy Alicję Witek oraz Halinkę Witkowską. Paniom życzymy owocnej pracy i zapewniamy o wsparciu modlitewnym całej Wspólnoty. Módlmy się wszyscy w tej intencji, a także o liczny napływ nowych braci i sióstr do formacji w ” I klasie”

Kolejną zmianą było odświeżenie Grupek Dzielenia. Propozycją Rafała było , aby funkcję Animatorów w Grupkach pełniły osoby, które nie są osobami z grona Odpowiedzialnych, aby nie były obarczane zbyt mocno.

Kolejną zmianą w naszej Wspólnocie jest zmiana w harmonogramie środowych spotkań:

– 1 środa – Msza Św. w intencji Wspólnoty oraz w intencji uzdrowienia duszy i ciała; po tej Mszy będzie krótkie spotkanie animatorów Grupek Dzielenia, którzy otrzymają informacje i materiały o następnym nauczaniu, które prześlą do członków swoich Grup, aby mogli się zapoznać z tematem tego nauczania i podzielić się swoimi spostrzeżeniami w czasie kolejnego spotkania.

– 2 środa – będzie to środa spotkania w Grupkach i dzielenia się doświadczeniami, przeżyciami i tym co Bóg zdziałał w naszym życiu w ostatnim czasie oraz na podzielenie się refleksjami z treści zbliżającego się nauczania , które zostały przesłane przez animatorów.

– 3 środa – środa z nauczaniem.

Ogłoszenia:

  1. Stroną internetową Wspólnoty, opiekuje się Tomasz Skibiński. Wszelkie propozycje, uwagi czy problemy w funkcjonowaniu strony proszę kierować bezpośrednio do niego.
  2. Chcemy z radością i wdzięcznością Bogu, poinformować, że nasza Wspólnota „przejęła” kurs Maria Magdalena. Składamy gratulacje dla Dyrektora kursu – siostrze Iwonie Erkiert oraz całej ekipie zaangażowanej w to dzieło.
  3. Ogłoszenia od tego spotkania będą publikowane wyłącznie na stronie internetowej naszej Wspólnoty w zakładce „Ogłoszenia” : https://snebelchatow.pl/category/ogloszenia-2/
  4. Przypominamy , że za komunikację we Wspólnocie odpowiedzialny jest Piotr Pieronkiewicz.
  5. Dużymi krokami zbliża się kurs Nowe Życie, który odbędzie się w dniach 10-12 listopada. Postarajmy się i zaprośmy na ten kurs przynajmniej po jednej osobie. Módlmy się w intencjach tego kursu, ekipy posługującej na nim a zwłaszcza za uczestników, aby doświadczyli wyjątkowego w swoim życiu  spotkania z żywym Bogiem i zasilili szeregi ” I klasy” formacyjnej.
  6. Kolejne spotkanie Wspólnoty będzie w dniu 25 października w sali nr 14 o godzinie 19, prosimy o punktualność. Zastanów się , może znasz kogoś , kogo możesz zaprosić na to spotkanie, niech nasz wieczernik będzie pełen, tak żeby brakło krzeseł .

Z Panem Bogiem i do zobaczenia.