Szkoła Nowej Ewangelizacji Najświętszego Serca Jezusowego w Bełchatowie

Nowe Życie 19-21.11.2021 r.

Doświadczyłam ogromnej Miłości Bożej. Oczyszczenia z lęku który trawił mnie przeważającą część mojego życia. Zaufałam w pełni Panu, jestem gotowa oddać Jego opiece całe moje życie. Jestem oczarowana tym, w jaki sposób przebiegł ten kurs. Nie spodziewałam się że uczestnicy będą tak pięknie zaangażowani.

Olga

Przypomniałam sobie, że Bóg mnie kocha. Dla Boga jestem dzieckiem i on chce abym była szczęśliwa. Pragnie obdarzyć mnie życiem w obfitości. Jezus Chrystus jest moim Panem i królem. Zrozumiałam że wszystko co dzieje się w moim życiu jest po coś. Po co? – odpowiedź poznam później.

Dorota

Zrozumiałam wiele prawd życiowych, które pomogą mi kierować się w życiu po kursie. Nauczyłam się kształtować wiarę, wzrastać w wierze i ją pielęgnować. Doświadczyłam uczucia bycia kochanym przez Boga. Zamierzam wzmacniać więź z Bogiem i wyznaczać sobie wyższe cele, a potem je realizować wraz z Duchem Świętym i Jego darami.

Córka Króla

Najważniejszym doświadczeniem na kursie była dla mnie modlitwa i otwarcie się na Ducha Świętego, Jego spłynięcie do serca oraz spowiedź święta. Zamierzam głosić to, co zostało mi przekazane i żyć Słowem Bożym.

Przemek

Dowiedziałam się że Bóg mnie kocha miłością bezwarunkową. Wiem też co to jest grzech oraz zbawienie w Jezusie.

Grażyna

Dzięki przekazanej wiedzy zrozumiałam ogromną wartość darów Ducha Świętego w praktyce dnia codziennego.

Ania

Doświadczyłem oczyszczenia z grzechu, który we mnie siedział i wypełnienia tego miejsca Duchem Świętym. Zacznę żyć po nowemu. Nie wiem czy teraz byłbym w stanie żyć tak jak kiedyś. Chciałbym tą moją radość móc przekazać innym.

Przemek

Podczas tego kursu przestałam odczuwać gniew i złość w stosunku do ludzi, którzy mnie skrzywdzili i niesprawiedliwie potraktowali. Ci ludzie stali mi się obojętni. Będę starała się przekazać mojej rodzinie zaufanie do Ducha Świętego, chęć poznawania Go i wewnętrznej rozmowy z Nim.

Aleksandra

Otworzyłem się na Boga i ludzi. Zmieniło się we mnie wszystko na lepsze. Przytuliłem wszystkich, co było dla mnie niemożliwe wcześniej. Powiedziałem też publicznie świadectwo. Chcę być lepszym człowiekiem, żeby innym się lepiej ze mną żyło. Chcę przebaczyć i osobiście przeprosić innych.

Ireneusz

Otrzymałem dar poukładania swojej wiary w Jezusa Chrystusa. Chcę przekazywać i głosić dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie moim Panu.

Jerzy

Najważniejsze podczas tego kursu było doświadczenie więzi wspólnotowej oraz osobiste oddanie siebie Jezusowi Chrystusowi.

Sławomir

Przyszedłem sceptycznie nastawiony, wyszedłem znacznie odmieniony. Będę polecał i propagował kurs wszystkim. Którzy pojawią się na mojej drodze i w moim otoczeniu.

Ireneusz

Najważniejsze na kursie było dla mnie doświadczenie wspólnoty, doświadczenie głębokiej wiary, zbliżenie się do Boga oraz doświadczenie bycia kochanym przez Boga. Zamierzam przekazać moim bliskim prawdę, że Bóg ich kocha i że życie z Nim jest piękniejsze oraz zachęcić do udziału w kursie.

Ania

Doświadczyłam obecności Ducha Świętego podczas modlitwy wstawienniczej poprzez uczucie ciepła, lekkości i zrzucenia „brudnego bagażu”, który mi towarzyszył w życiu. Zamierzam nie złościć się na przeszkody i kłopoty w życiu tylko z nimi… żyć! Ciepło które otrzymałam na kursie chcę przekazywać innym ludziom. Postaram się cieszyć dniem dzisiejszym.

Beata

Pan Bóg jest jedyny i to On mnie umiłował. On mnie stworzył i Jego drogą chcę iść. Wiem, że częściej mam Go głosić, aby mi towarzyszył w moim życiu i aby mi pomagał. Ja jestem Jego umiłowaną córką i swoją miłość i ja mam okazywać moim bliźnim. Zamierzam nieść miłość innym ludziom. Być dobrym człowiekiem i dawać dobry przykład, modlić się, przyjmować sakramenty i udzielać się w życiu Kościoła i wspólnoty. Dziękuję Wam kochani i Panu Bogu za wszystko, czego tu doznałam!

Anna

Scroll to Top