Zapraszamy wszystkich parafian do przyłączenia się do dzieła Duchowej Adopcji tegorocznych kandydatów do bierzmowania. Jest to inicjatywa naszej SNE, która od początku swojej działalności w Parafii NMP Matki Kościoła i Św. Barbary w Bełchatowie wzięła na siebie odpowiedzialność za przygotowania młodzieży do tego niezwykle ważnego sakramentu. Wierząc w niezwykłą moc modlitwy wstawienniczej, pragniemy w ten szczególny sposób już zacząć zapraszać Ducha Świętego do życia nastolatków rozpoczynających swoją drogę do dojrzałości chrześcijańskiej. Wierzymy, że ufnie przyzywany przez nas Duch Święty będzie przemieniał i przygotowywał ich serca do godnego i świadomego przyjęcia Jego darów.

Duchowa Adopcja Kandydata Do Bierzmowania polega na wzięciu w duchową opiekę nastolatka wskazanego z imienia na druczku deklaracji adopcyjnej na okres od niedzieli 8.10.2017 r. do dnia, w którym w naszej parafii będzie udzielany w 2018 roku sakrament bierzmowania. Osoba podejmująca się tego zobowiązania powinna codziennie odmówić krótką modlitwę do Ducha Świętego znajdującą się na odwrocie deklaracji.

Do modlitwy można dołączać w trakcie trwania adopcji również dobrowolne postanowienia takie jak dodatkowa modlitwa różańcowa, post, jałmużna, czy też uczynki miłosierdzia. A wszystko dla pożytku duszy młodego człowieka i na Chwałę Bożą!

Na chętnych czekamy w najbliższą niedzielę (8.10.2017 r.) po każdej Mszy Świętej.
Liczymy na to, że każdy kandydat znajdzie wśród parafian swoich duchowych opiekunów!