19-go lutego w kaplicy młodziutkiej sercańskiej parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Kaliszu odbył się po raz pierwszy Wieczór Uwielbienia. Mszę Świętą rozpoczynającą wspólne uwielbienie Boga celebrował i kazanie wygłosił ks. Michał Tabak scj. Jego nauczanie skierowane do osób, które zebrały się w tym dniu w skromnym wnętrzu nowej sercańskiej kaplicy, dotyczyło chrztu w Duchu Świętym, a szczególnie warunków jakie trzeba spełnić, by otworzyć się w pełni na działanie Ducha Świętego, jego dary i charyzmaty. Przed rozpoczęciem adoracji, podczas której osobom chętnym służyliśmy modlitwą wstawienniczą o wylanie Ducha Świętego, Ania i Andrzej mieli możliwość przedstawienia swoich świadectw życia z Duchem Świętym i w Duchu Świętym. Wierzymy, że wszystko, co się wydarzyło podczas wspólnej modlitwy było owocem Bożej łaski i jest znakiem szczególnego Bożego błogosławieństwa dla tworzącej się nowej wspólnoty parafialnej.

Kaliskie Wieczory Uwielbienia to inicjatywa kaliskich muzyków, członków wspólnot, osób świeckich i duchownych, których połączyła chęć wspólnego uwielbienia Boga. Postanowili oni wspólnie stawać na modlitwie w każdą trzecią niedzielę miesiąca, w różnych kaliskich parafiach. Centrum modlitwy stanowi zawsze Eucharystia ze słowem przygotowanym przez zaproszonego głoszącego, a zwieńczeniem jest modlitwa uwielbienia prowadzoną przez zespół muzyczny.