W piątek 10-go lutego w godzinach 9:00 – 18:00 oraz w sobotę 11-go lutego w godzinach 9:00 – 12:30 na parkingu przed kościołem będziemy prowadzili zbiórkę makulatury, baterii, nakrętek, płyt CD, puszek, telefonów komórkowych i elektrośmieci. Od tego miesiąca zbiórkę rozszerzamy o używaną odzież. Gromadzona w czasie zbiórki odzież będzie podlegać segregacji. Ubrania w dobrym stanie zostaną przekazane do dyspozycji parafialnego Caritas, zaś odzież zniszczona zostanie przekazana do skupu. Całkowity dochód ze zbiórki przeznaczony zostanie jak zawsze na budowę studni na terenie wiosek wchodzących w skład parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Batchoro w Czadzie.

Podczas grudniowej akcji zebraliśmy ponad 10 ton makulatury, prawie 2 tony elektrośmieci, 370 kg baterii, 200 telefonów komórkowych, 77 kg puszek aluminiowych, 277 kg nakrętek plastikowych i 38 kg płyt CD. Sprzedaż ww. surowców zaowocowała wpłatą na konto Sekretariatu Misji Zagranicznych Księży Sercanów w wysokości 5091 zł i 70 groszy.