Na swoim cotygodniowym spotkaniu formacyjno – modlitewnym w dniu 29 czerwca wspólnota Szkoły Nowej Ewangelizacji Najświętszego Serca Jezusowego w Bełchatowie podsumowała pierwszy rok swojej działalności.

Licznie składane na spotkaniu świadectwa potwierdziły, że był to dobry rok zarówno dla całej wspólnoty, jak i dla poszczególnych braci i sióstr. Padło wiele budujących słów o tym, jak Pan Bóg działał w naszym życiu, jak przemieniały się serca i prostowały życiowe drogi wielu osób.

W ciągu tego roku nasza wspólnota dość pokaźnie się rozrosła. Obecnie już 110 osób objętych jest regularną formacją w 10 ewangelizacyjnych grupkach dzielenia. Jeszcze większa grupa osób regularnie uczestniczy w cotygodniowych, otwartych dla wszystkich spotkaniach modlitewno – formacyjnych. Przeprowadziliśmy cztery trzydniowe formacyjne kursy NOWE ŻYCIE oraz dwa kursy EMAUS według programu i metodyki Szkoły Ewangelizacji Św. Andrzeja (SESA). Wzięło w nich udział ponad 300 osób poszukujących sposobu na ożywienie wiary i odnowienie swojej relacji z żywym i kochającym Bogiem.

Ponieważ, poza realizacją Planu Pastoralnego o nazwie „Redemptoris Missio”, w skład którego wchodzi formacyjny program kursów, każda Szkoła Nowej Ewangelizacji wykorzystuje własne narzędzia ewangelizacji, również my w minionym roku angażowaliśmy się m.in. w organizację wielkopostnych rekolekcji dla młodzieży, przygotowaliśmy koncert uwielbienia, zorganizowaliśmy rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka i przeprowadziliśmy naszą pierwszą „ewangelizację w terenie”, którą była akcja „Jezus na lodzie”.

Choć pierwszy rok formacji za nami, to jednak w naszej Szkole wakacji nie będzie! Nie wyobrażamy sobie bowiem rozstania z naszym Nauczycielem i Mistrzem, który tak wielu osobom przez ten rok zupełnie przeorganizował dotychczasowe życie, wlał w serca radość i napełnił zapałem do ewangelizowania innych.

Dlatego również w okresie wakacyjnym wszystkich serdecznie zapraszamy na spotkania modlitewne wspólnoty SNE Najświętszego Serca Jezusowego w Bełchatowie, w każdą środę o godzinie 19:00 do Domu Parafialnego przy Parafii NMP Matki Kościoła i Św. Barbary w Bełchatowie, ul. Al. kard. St. Wyszyńskiego 42.