PKP7_ks.Michał

Nasz duszpasterz ks. Michał Tabak SCJ w zeszły piątek (15.04), w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Łodzi wygłosił konferencję dla młodzieży na temat VIII przykazania.

Wezwanie „nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu” jest dziś szczególnie naglące w świecie relatywizującym prawdę i bagatelizującym konsekwencje, jakie niosą ze sobą „grzechy języka”. Dlatego w swoim wystąpieniu Ksiądz Michał podejmował właśnie zagadnienia dotyczące poszukiwania prawdy, kształtowania sumienia oraz wyjaśniał czym jest grzech obmowy i oszczerstwa.

Konferencja odbyła się w ramach cyklu PKP Młodych czyli Prawdziwa Korzyść z Przykazań, który jest  inicjatywą Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej. Inicjatywa ta nawiązuje do pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1991 roku. Papież Polak, w ramach duchowych przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, podczas homilii objaśniał istotę kolejnych przykazań. Dzięki cyklowi 10. spotkań, w podobny sposób młodzież Archidiecezji Łódzkiej przygotowuje się duchowo do tegorocznych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.