Grzegorz1

Chciałbym i modlę się o to, aby najpiękniejszym owocem obecnych obchodów 1050-tej rocznicy Chrztu Polski było zakorzenienie się coraz silniejszego przekonania, że każdy z nas musi być uczniem-misjonarzem i że cały Kościół, w każdej z jego części składowych i jako całość, musi jaśnieć rysami Kościoła ucznia-misjonarza”.

Członkowie naszej Wspólnoty obecni na jubileuszowych uroczystościach związanych z obchodami 1050 rocznicy Chrztu Polski w Poznaniu wracali do domu z nadzieją, że te słowa – wypowiedziane przez legata papieskiego kard. Pietro Parolina w trakcie homilii podczas Mszy Świętej Dziękczynnej – pozostaną na zawsze w ich sercach i sercach wszystkich sióstr i braci zaangażowanych w Polsce w dzieło Nowej Ewangelizacji.

Grzegorz4

Uroczystości zorganizowane w dniu 16.04.2016 r. na stadionie miejskim w Poznaniu były wyjątkowym przeżyciem duchowym i wspólnotowym. Wraz z 35. tysiącami obecnych na stadionie mieliśmy możliwość podziękować dobremu Bogu za swój własny chrzest i 1050 lat chrześcijańskiej historii naszego narodu. Chrzest to  moment przełomu, nadzwyczajnej łaski, początek drogi do Królestwa Bożego  rozjaśnionej miłością i światłem Chrystusa.  „Na mocy otrzymanego chrztu każdy członek Ludu Bożego stał się uczniem-misjonarzem (por.  Mt 28, 19). Każdy ochrzczony, niezależnie od swojej funkcji w Kościele i stopnia wykształcenia w wierze, jest aktywnym podmiotem ewangelizacji” pisze Papież Franciszek w swojej encyklice Radość Ewangelii (Evangelium Gaudium, n. 120). Słowa te doskonale charakteryzują misję Szkół Nowej Ewangelizacji, których przedstawiciele obecni na uroczystości, świadomi tego powołania odpowiadają na to wezwanie swoją posługą. 14-tu przedstawicieli SNE z całej Polski na zakończenie Mszy Świętej wzięło udział w symbolicznej ceremonii posłania osób świeckich do apostolskiej posługi przekazu wiary. Otrzymali oni krzyże misyjne z rąk legata papieskiego kard. Pietro Parolina, które są znakiem tego, iż ewangelizacyjne zaangażowanie katolików świeckich czynione jest w jedności i pod kierunkiem pasterzy Kościoła w Polsce. W imieniu naszej Wspólnoty krzyż odebrał Grzegorz Oklejak – nasz świecki lider.

Obejrzyj fragment transmisji z posłaniem:

Zapraszamy również do galerii zdjęć.