W Nadzwyczajnym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia nasza wspólnota włącza się w inicjatywę modlitewną Parafii NMP Matki Kościoła i Świętej Barbary, która polega na objęciu modlitwą wstawienniczą Koronką do Bożego Miłosierdzia sąsiadów zamieszkujących w tym samym bloku, klatce lub na tej samej ulicy. Każda osoba zapraszana jest do tego, by raz w tygodniu, do końca Roku Jubileuszowego tj. do 20 listopada 2016 r. powierzyć Miłosiernemu Bogu potrzeby swoich sąsiadów. Deklarację takiej modlitwy będzie można wpisać do księgi pamiątkowej Roku Jubileuszowego po każdej Mszy Św. w niedzielę 13.03.2016 r. oraz 20.03.2016 r. lub w terminie późniejszym w kancelarii parafialnej lub w zakrystii.