SONY DSCPod takim hasłem odbyły się w Częstochowie Warsztaty Modlitwy Wstawienniczej, w których od 4 do 6 marca uczestniczyli przedstawiciele naszej wspólnoty. Weekendowe spotkanie pełne mocy Ducha Świętego zorganizowała Szkoła Nowej Ewangelizacji Świętego Jana Chrzciciela w Częstochowie, a poprowadziła je Pani Krystyna Sobczyk. Pani Krystyna na co dzień odpowiedzialna jest za Diakonię Modlitwy Wstawienniczej w Sekretariacie ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej. Konferencje, które wygłosiła ukazywały potrzebę posługiwania tą formą modlitwy, wskazała na kierunek formacji duchowej osoby, która podejmuje się dzieła wstawienniczego i na potrzebę wiedzy w tym zakresie. Warsztaty były wielkim doświadczeniem w sposobach posługi i współpracy z Duchem Świętym, głoszenia kerygmatu i uwielbiania Boga. Systematyczna modlitwa, życie sakramentalne, posłuszeństwo i wsłuchanie się w głos Boga winny być filarami osób posługujących modlitwą wstawienniczą, gdyż Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego (Jk 5, 16).

Naszym przyjaciołom z SNE w Częstochowie bardzo dziękujemy za ten niezwykły czas, doskonałą organizację spotkania i wspólną modlitwę. Niech Wam Pan Bóg Błogosławi!