Termin: 24-26 lutego 2023 r.
Miejsce: Dom Parafialny parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i św. Barbary w Bełchatowie na os. Dolnośląskim.
Ofiara na pokrycie kosztów: 100 zł.